Home > De lessen > AMV
Algemene Muzikale Vorming
AMV wil zeggen dat je op een eenvoudige manier kennis maakt met muziek.
Tijdens deze lessen wordt er gezongen, geluisterd, bewogen op muziek, veel met ritme gedaan, zelf muziek gemaakt en wordt er aandacht besteed aan het leren noten lezen. De lessen zijn hierdoor zeer dynamisch en afwisselend.
Voor het noten leren lezen maak ik gebruik van de gloednieuwe methode: Music Mind Games.
Voor het zelf muziek maken wordt de stem, de blokfluit, de duimfluit, het klokkenspel en de djembé gebruikt.
Na deze cursus van 30 lessen weet je al veel van maat en ritme, is je luistervaardigheid toegenomen, kun je noten lezen en een aantal liedjes spelen.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 en 7 jaar. De individuele les duurt 30 minuten en de groeplessen duren 40 minuten.
Maximale groepsgrootte: 3 leerlingen
Belangrijk: Ik geef in principe geen huiswerk op. Dit bevordert een open houding tijdens de lessen. Mochten kinderen er aan toe zijn gaan ze vanzelf thuis met de muziek aan de slag.

Tarief: € 299,00 inclusief (leen)instrument en lesmateriaal
Start cursus: in de week van september 2017, dag en tijd in overleg
De cursus loopt tot de meivakantie zodat, mocht de leerling verder willen op een instrument, er voldoende tijd is voor de zomervakantie om bijvoorbeeld proeflessen te gaan nemen of om een geschikte docent te vinden.