Home > De lessen > Kinderen, 4 t/m 6 jaar
Kinderen, 4 tot en met 6 jaar, de Suzuki-Methode
'Parents hold their children's hands a while and their hearts forever'

Japans spreekwoord


Shinichi Suzuki ontdekte in de jaren 20 van de vorige eeuw iets wat voor velen zo vanzelfsprekend is: ieder kind is in staat zijn eigen moedertaal te leren spreken. Als een kind dit kan, zo stelt Suzuki, dan kan het kind ook andere dingen leren, waaronder een muziekinstrument. Voorwaarde is het begruik van de Moedertaalmethode: zoals een kind een taal aanleert, zo zou een kind alles moeten aanleren. Heb je wel eens waargenomen hoe dat gaat?

moeder: 'huis'
kind: 'uis'
moeder: 'goed zo! huis'
kind: 'uis'
moeder: goed zo! huis, huis'
kind: 'vmhuis'
moeder: 'ja! huis'
kind: 'huis'
Moeder: goed zo! huis'

En vervolgens gaat het kind het net nieuw geleerde woordje herhalen. Dan komt er weer een nieuw woordje enz. Wat opvalt is dat de moeder niet kwaad wordt wanneer het kind het voor de zoveelste keer verkeerd uitspreekt. Zij blijft positief en herhaalt eenvoudig het woord op de juiste manier.
De muzieklessen zijn op deze filsofie gebaseerd.
Positieve werkwijze staat voorop!
De ouder komt in het begin mee naar de les om ook de basis van het fluitspelen te leren. Op die manier kan het kind thuis naar de ouder luisteren en mee gaan doen.
Er wordt in het begin alleen auditief gewerkt, dat wil zeggen via het gehoor. Luisteren naar de muziek op de CD is van groot belang. Via het luisteren wordt veel informatie opgenomen die belangrijk is voor het fluitspelen, zoals bijvoorbeeld een mooie toon.
Maar ook kijken hoe iemand iets doet is belangrijk voor kinderen. Voor- en nadoen zijn daarom onmisbare ingrediŽnten van de les en het spelen thuis.
Verder zal er veel worden herhaald. Herhalen is een manier om iets goed te leren, en een werkwijze die het kind al kent vanuit zichzelf.
Ik start altijd met de Fife-fluit, een klein plastic dwarsfluitje dat makkelijk hanteerbaar is voor kleine kinderen. Wanneer het kind overstapt op de 'echte' dwarsfluit hoef je als ouder natuurlijk niet ook het instrument aan te schaffen tenzij je dat graag wilt.
De lessen zijn individueel, zo is er optimale aandacht voor het kind en de ouder.