Home > Music Mind Games
Music Mind Games
MMG logo Music Mind Games is een serie werkvormen in spelformaat waarmee deelnemers leren het notenschrift toe te passen. Er bestaat geen lesboek: alles wordt aangeleerd door middel van ervaring. Zelf doen en herhaling zijn twee kernaspecten van MMG. MMG is bedoeld voor iedereen die graag het notenschrift wil beheersen. Leeftijd, vaardigheid en het wel of niet bespelen van een instrument maakt niet uit.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ieder aspect van de muziek zoals toonhoogte, ritmiek, dynamiek, maat en tempo, wordt aangereikt middels een spel. Te beginnen bij niveau 1 en vervolgens steeds een niveau hoger. Zo blijft er steeds voldoende uitdaging voor alle deelnemers.

MMG is afkomstig uit Amerika. Michiko Yurko, pianodocente, heeft het ontworpen. Het is een geweldig goed doordacht geheel.
Het materiaal is uitstekend vormgegeven en nodigt uit tot spelen en ontdekken. Gelukkig wordt het hier in Nederland ook steeds bekender.
Michiko blijft actief in het bedenken en ontwerpen van nieuwe mogelijkheden en spellen. Uitgespeeld zijn we dus nog lang niet!

Voor meer informatie graag het contactformulier gebruiken.